Johan Cahuzak Theater
 

Educatieve stukken

De educatieve stukken duren ongeveer 45 minuten en zijn geschikt voor jonge mensen, (hun) opvoeders en andere belangstellenden. Bij deze voorstellingen is een nabespreking mogelijk. De educatieve stukken zijn er ook in versies voor het speciaal onderwijs en groep 7/8 van het basisonderwijs. Bij de educatieve voorstellingen is een verduisterde zaal van groot belang. De voorbereiding ter plaatse vraagt ongeveer een uur en er is één gewone wandcontactdoos nodig. Licht, geluid en andere apparatuur breng ik zelf mee. Zeker bij deze voorstellingen werk ik altijd met afwisseling, (theater-)effecten als  vuur, popmuziek en uiteraard humor. Bij de educatieve voorstellingen speel ik voor maximaal twee klassen tegelijk. Alle educatieve stukken zijn ook geschikt voor het eerste leerjaar van het MBO.

Sociale Media, een nieuwe voorstelling! 
In deze voorstelling werk ik op de vertrouwde wijze. Korte scènes, veel grappen en felle afwisseling tussen grappig en verstild. Direct na de voorstelling volgt een forumgesprek. In dit geval duurt de combinatie van voorstelling en forumgesprek één lesuur. 

Diesgek 
Een recent ontwikkelde cabaretvoorstelling heet Diesgek. De aanleiding voor deze voorstelling was het gegeven dat er in Rotterdam-zuid heel wat kinderen geronseld worden als drugsrunner. Via Context/Parnassia/Indigo (een organisatie die zich onder andere bezighoudt met preventie) bereikte mij het verzoek daar voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool een voorstelling met forumgesprek voor te maken. Dat werd Diesgek. 

Erg leuk om weer voor bovenbouwers van de basisschool te spelen en ook erg leuk om in Rotterdam-zuid op scholen of in buurthuizen actief te zijn. Diesgek kan ondertussen ingezet worden in het hele land. Het thema verleiding/beïnvloeding speelt een grote rol. En ook aan de weerbaarheid van de kinderen wordt aandacht besteed met teksten maar ook met korte oefeningen. 

Het loont zeker de moeite te bekijken of er voor opvoeringen elders ook subsidie te regelen is. Dat zou zomaar kunnen, mail gerust! 

Zeven Sloten
De voorstelling die ik het meest speel, heet Zeven Sloten en gaat over gedrag in het verkeer. Deze voorstelling is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Standaard bij Zeven Sloten is een forumdiscussie met de leerlingen na de voorstelling met in het forum bijvoorbeeld: een wijk-/schoolagent, iemand van de directie, een mentor en een leerling.

Wie meer informatie over Zeven Sloten (met een filmpje) wil hebben, kan terecht op de website van www.totallytraffic.nl. Klik achtereenvolgens op: modules en projecten, Zeven Sloten en factsheets en video.

Zeven Sloten wordt gespeeld door vier spelers die afzonderlijk van elkaar werken. Bij "Collega's" vind je meer informatie over de andere drie. Bij Zeven Sloten is ook een Opvolgles ontwikkeld. Deze klassikaal te gebruiken nabespreking kan gedaan worden door een leerkracht die de voorstelling niet gezien heeft. Hoewel het natuurlijk leuker en beter is als de docent(e) Zeven Sloten ook kent.

De forumdiscussie die oorspronkelijk alleen bij Zeven Sloten hoorde, kan ook gekoppeld worden aan de andere (educatieve) voorstellingen. 

Aap op je rug
Aap op je rug speel ik al sinds 1992. Het stuk wordt steeds geactualiseerd. De voorstelling gaat over riskante genotmiddelen. In het stuk komt een aantal meningen naar voren. Het is uiteindelijk mijn bedoeling de kijkers te helpen tot een eigen keuze te komen. Het tweede doel is de kijkers te confronteren met hun houding ten opzichte van riskante genotmiddelen. Een belangrijk thema is: "Wie zijn kop gebruikt, raakt niet verslaafd."

Andere thema’s Aap op je Rug
Na Aap op je rug heb ik een aantal voorstellingen gemaakt/aangepast over andere thema's.
- Racisme: Met oerracist Koos die merkt dat nu hij blind is, alle mensen zwart zijn. 
- Alcohol in het verkeer: In deze voorstelling speelt Marijke een belangrijke rol. Ze krijgt een relatie met Thijs die door haar toedoen in een rolstoel zit. 
- Zinloos geweld: Een bij vlagen schokkende voorstelling omdat duidelijk blijkt dat iedereen niet allen slachtoffer maar ook dader kan worden.
- En verder voorstellingen over sexualiteit, milieuproblemen, gokken, roken, pesten, vrijwilligerswerk en ontwikkelingssamenwerking en over geweld in relaties. 

Raak!
Raak! gaat over geweld in relaties. Deze voorstelling is doorgaans gekoppeld aan een workshop waarin ik de leerlingen bevraag over de scènes die ze net gezien hebben en ze met opdrachten nog meer in contact breng met het onderwerp. De workshop wordt over het algemeen door mijzelf gegeven. Ik kan ook docenten trainen zodat zij dit onderdeel voor hun rekening kunnen nemen. In de workshop werk ik met één klas tegelijk.

Prijs
- Eerste voorstelling: 735 Euro
- Tweede voorstelling: 155 Euro
- Elke volgende: 315 Euro
- Elk forum: 175 Euro

In alle gevallen kan ik (gedeeltelijk) betaald worden met de CKV-cultuurkaart.