Johan Cahuzak Theater
 

Cabaret op maat

In de loop de jaren heb ik heel wat speciaal materiaal gemaakt. Voorbeelden? Een studiedag voor politiefunctionarissen, een symposium over voortijdige schoolverlating, de opening van een nieuw gebouw van een woningbouwvereniging, het slaan van de eerste paal bij een bouwproject, een studiedag voor onderwijsmensen georganiseerd door de GGD, het afscheid van een apotheker, een bedrijfsfeest met jubileum waarbij de jubilarissen speciaal toegesproken werden, een feestavond van een Rotary-club, een oecumenische jeugddienst en nog tal van andere bijeenkomsten. Ook speel ik regelmatig een alternatieve ceremoniemeester die (saaie!) sprekers op een wel heel ontwapenende manier aankondigt. Ook als dagvoorzitter heb ik diverse bijeenkomsten proberen te kleuren.

Over het algemeen is een gesprek vooraf noodzakelijk. Ik bepaal in overleg met de opdrachtgever de vorm waarin een en ander gegoten wordt. Vervolgens wordt de tekst gemaakt en zo nodig doorgenomen met de organisatie. Uitgangspunt: Het moet leuk zijn, het mag wel prikkelen maar niet kwetsen. Uitbreiding van het speciale programma met bestaand materiaal is mogelijk. 

Prijs
735 Euro